Ჩვენს შესახებ

0 +
წარმატებით დასრულებული საქმე​
0 $+
რეალიზებული ობიექტების მთლიანი ღირებულება
0 +
სარეალიზაციო ობიექტების რაოდენობა​

კომპანიის მისია

შეცვალოს საზოგადოების დამოკიდებულება ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანების მიმართ, დაეხმაროს რაც შეიძლება მეტ ადამიანს. ამას მიაღწიოს მომხმარებელზე ზრუნვით და ხარისხიანი მომსახურების გაწევით. შეუქმნას კომპანიაში დასაქმებულებს გამოწვევებით სავსე, კომფორტული გარემო მაღალი ანაზღაურებით.

ვინ არიან ჩვენი მომხარებლები

* ადამიანები, რომელთაც უძრავი ქონების გაყიდვა/გაქირავება აქვთ გადაწყვეტილი

* ადამიანები, რომელთაც უძრავი ქონების ყიდვა/დაქირავება აქვთ გადაწყვეტილი

* ადამიანები, რომელთაც უძრავი ქონების შეფასება აქვთ გადაწყვეტილი

რა სერვისებს გთავაზობთ?

* თქვენთვის სასურველი ობიექტების მოძიება-შეთავაზება

* მოლაპარაკებების წარმოება

* საბუთების შემოწმება, მათ მოწესრიგებაში დახმარება

* უძრავი ქონების შეძენა-გაყიდვის ყველა ასპექტში ჩართულობა

ჩვენი კომპეტენციები

* 2 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება

* თეორიული ცოდნა

* ხარისხზე და კლიენტის კმაყოფილებაზე ორიენტირებულობა

* გულწრფელი მიდგომა საქმისადმი

თუ გსურთ გახდეთ ჩვენი გუნდის წევრი

ჩვენი მიზანია კლიენტებისთვის ხარისხიანი, ეფექტური, გულწრფელი მომსახურების გაწევა. 

ამ ყოველივეს მისაღწევად ვეძებთ მონდომებულ, შრომისმოყვარე, აქტიურ ადამიანებს. ჩვენი ამოცანაა თქვენთვის ხელშეწყობა ფინანსური სტაბილურობის მიღწევაში. ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ პიროვნულ და პროფესიონალურ ზრდაში

Compare