4

ხატია

უძრავი ქონების მრჩეველი
7

გიგა

უძრავი ქონების მრჩეველი
1

ნაზი

უძრავი ქონების მრჩეველი
7

ლალი

უძრავი ქონების მრჩეველი
3

მარიამი

უძრავი ქონების მრჩეველი
5

მარიკა

უძრავი ქონების მრჩეველი